zo. jul 14th, 2024

Wat is glazen plafond kunst?

Glazen plafond kunst is een artistieke beweging die zich richt op het doorbreken van de zogenaamde ‘glazen plafonds’ die vrouwen, etnische minderheden en andere gemarginaliseerde groepen in de samenleving ervaren. Het gaat hierbij om figuurlijke barrières die ervoor zorgen dat deze groepen niet verder kunnen komen in hun carrière of persoonlijke ontwikkeling.

De geschiedenis van glazen plafond kunst

De term ‘glazen plafond’ werd voor het eerst gebruikt in de jaren ’80 van de vorige eeuw om de barrières te beschrijven die vrouwen ervaren op de werkvloer. Sindsdien is het begrip verbreed en wordt het ook gebruikt om andere vormen van discriminatie aan te duiden.

De glazen plafond kunstbeweging is ontstaan als een reactie op deze barrières en richt zich op het thematiseren en doorbreken ervan. Kunstenaars die zich bezighouden met deze beweging maken vaak gebruik van uiteenlopende media, zoals schilderijen, installaties, fotografie en performance art.

Voorbeelden van glazen plafond kunst

Een voorbeeld van glazen plafond kunst is het werk van de Nederlandse kunstenaar Judith Leysner. In haar schilderijen en tekeningen verbeeldt zij de ervaringen van vrouwen op de werkvloer en laat zij zien hoe zij strijden tegen de discriminatie die zij daarbij ervaren.

Een ander voorbeeld is het project ‘Ceiling Smashers’ van de Britse kunstenaar Charlotte Colbert. In dit project laat zij veertien vrouwelijke pioniers zien die hun stempel hebben gedrukt op de wetenschap, literatuur, kunst en andere domeinen. Door hen te portretteren als superhelden, wil Colbert de aandacht vestigen op hun prestaties en bijdragen aan de samenleving.

De impact van glazen plafond kunst

Glazen plafond kunst kan een belangrijke rol spelen in het zichtbaar maken van de ervaringen van gemarginaliseerde groepen en het aan de kaak stellen van discriminatie en ongelijkheid. Door creatieve vormen te gebruiken, kan deze beweging ook een groot publiek bereiken en bijdragen aan de bewustwording en verandering van de samenleving.

Daarnaast kan glazen plafond kunst ook een bron van empowerment zijn voor mensen die zich gediscrimineerd voelen. Door zichzelf en hun ervaringen te zien weerspiegeld in kunstwerken, kunnen zij zich gesteund voelen en geïnspireerd worden om ook zelf actie te ondernemen.

Door Candice

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *